Page:Sibu Congkan Sanbian173-顧炎武-天下郡國利病書-50-41.djvu/19

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 載出百里外即為私鹽有禁潮陽招𭣣場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連) 饒平東界小江場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連) 澄海西界小

 江場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連) 惠來𨺚井場  𣙜鹽廣濟橋啇從本府管橋官領票到場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)収買運至橋門照依先納在庫

 餉銀每啇半名上塩船一隻毎隻九艙每艙二十八吊每吊一百五十斤實秤塩一萬斤對納餉銀七両四錢一分六毫秤加塩一

 斤即為挾帶七倍行罰掣放上橋另領户部引目照住三河發賣  鹽  餉天順以前𡻕徴三百餘兩厯成化弘治正

 德間知府談倫奏 准鹽利代納南澳虗粮遂增至四千兩𠪱嘉𨺚間又増至一萬八千二百八十八兩九錢萬曆十三年又添増

 閠月餉五百八兩十四年因布政追徴塩鈔遂增鈔啇十名徴銀二千六百一十二兩抵納海陽䓁縣户口塩鈔銀十六年又増埠

 頭菜塩餉銀一千両通計共餉銀二萬二千三百九十六两九錢橋商原額七十名萬曆十四年增鈔商十名代納通府塩

 鈔本年内又増啇二十名足一百之数每𡻕納餉上鹽分為六大班至二十年改為四大班分為四十小班每小班一名納餉銀五

 十六兩上塩三萬七千八百斤一嵗共納餉銀二百二十四兩上塩十萬六千斤領引四十三道毎引帶塩一千七百五十斤萬曆

 十年以前先納餉後賣塩近年以來餉增路塞今年納餉明年賣塩啇始稱困餉期一至有以数金貼人代納者