Page:Sibu Congkan Sanbian175-顧炎武-天下郡國利病書-50-43.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以上三里俱係五屯所十三年新招納糧七十二石二斗 容 縣猺獞 羅龍一里 沙田 佛子

 六律以上皆六便山所属約四十餘家李積藤最雄諸猺近議則賦頗馴服 六 肥 肚村 黄坭

月田 深六喳 周村以上皆龍墳山所属約百餘家盤朝壅稱近革心願効力𦔳守都盤

六王 山蔴六鵞以上皆鷄籠山所属約六十餘家駱廷鳯𠋣山剽掠凢数年始克招服波羅里 河

頂 鴨谷 河口 六思以上皆六青所属約百餘家尋服尋叛今革心知就童訓藤螺塘埇

石田以上皆東葉山約三十餘家歸化已乆羅靣里 山心 馮塘 大埇 思頡以上皆東

𤓰山所属約五十餘山巢﨑險萬曆六年SKchar旺如叩縣庭願歸順今則𤱔入常賦興猺學矣慶垌 何木 大何塘

  六振 六奎 黃稍 燈盞以上皆石羊山所属㡬二百家生齒視各山最衆萬曆六年叩縣入賦

塘 黨入以上皆横山所属約三十餘家道途𢙣險先年流刼𫝑甚悍萬曆六年劉德厚始叩縣願編户入賦其長曰盤景容居

止弗常伐木自給木盡則之他所謂刀耕近授以田 岑 溪縣猺獞 連城鄉上里平河等二