Page:Sibu Congkan Sanbian176-顧炎武-天下郡國利病書-50-44.djvu/155

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


應祖死子紹周襲 自禎祐伏法設流官儂氏之澤斬矣𭅺舉得襲實四門

舎目之力故至今SKchar為例凡儂氏替襲必繇之土官之政多出四門租税僅取

十之一土官貧弱以此道險瘴𢙣知府不至其地郡篆以臨安衞指揮一人署

之指揮以他事逺出則篆亦塵封一室土酋取入其宅必有瘟疫死亡萬曆末

年儂紹湯争立糾交阯兵象入郡焚掠一空迄今瘡痍未甦富州土官沈𭅺

先元時為富州安寕二州土官子沈永秀梁王署為元帥洪武中永秀令通事

何容等至西平侯送欵給以文書令守州土永秀死沈大忠嗣守𫟪有功西平

請于 朝授以知州其後子孫㣲弱不䏻襲多以土舎䕶印萬曆初沈仁挈印

逃奔泗城委官勘䖏竟未歸有沈鋭者取其印以歸SKchar至沈世禄死子明通継

〇順寕府土官猛関 國初歸附授知府六傳至猛廷瑞于紀罹法遂設流

官〇雲州土官奉氏其先從靖逺伯建功世為大𠉀州知州SKchar至萬曆中有奉

赦奉學分両署自號上下二衙學居下衙不受制于赦惟恃女夫廷瑞㩀雲夢

頻年搆兵萬曆二十五年討平之議以雲夢置新州而赦守大𠉀如故赦之子