Page:Sibu Congkan Sanbian178-顧炎武-天下郡國利病書-50-46.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


為政和縣鄧家縣為古鄧縣左布縣為左平縣世榮縣為士榮縣

餘仍其舊 定交沚𠩄𨽻州縣交州北江諒江三江建平新安建

昌奉化清化鎮蠻諒山新平演州乂安順化總十五府以威蠻福

安三𢃄慈廉利仁五州𨽻交州府本府親領東關慈廉二縣威蠻

州領山定清威應平犬堂四縣福安州領保福芙蒥清潭三縣三

𢃄州領扶隆安朗扶寕安樂立石元郎六縣慈廉州領丹山石室

二縣利仁州領清廉平陸古榜古者古禮利仁六縣以嘉林武寕

北江三州𨽻北江府本府親領超𩔗嘉林二縣嘉林州領安定細

江善才三縣武寕州領仙逰武寕東岸慈山安豊五縣北江州領

新福善誓安越三縣以諒江南䇿上洪三州𨽻諒江府本府親領