Page:Sibu Congkan Sanbian180-顧炎武-天下郡國利病書-50-48.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


破所城轉宼昌國亦䧟其城時備倭等官以失機𬒳刑者三十六人惟爵谿所官兵擒𫉬賊首一名畢

善慶誅之七年夷船九隻使人千餘來貢朝廷責其越例然以逺人慕

化亦包容之八年六月宼海寕乍浦諸䖏十月復㓂壯士所景泰

六年宼徤跳官軍城守不得入天順二年遣使來貢成化二年

舟偽貢備倭都指揮張翥帥舟師逐之十一年遣使周瑋來貢敕

諭倭王自後宜恪遵宣徳中事例弘治八年來貢正徳四年遣使

宋素卿來貢請祀孔子儀制朝議弗許素卿者即鄞人朱縞其家

鬻于夷商湯四五𭅺越境亡去至是充使入貢重賂逆瑾蔽覆其

事盖縞在倭國偽稱宗室苗裔傾險取寵輔庻奪嫡争貢要利實

為釁始嘉靖二年四月夷船三隻譯稱西海道大内誼興國遣使

宗設謙道入貢越数日夷船一隻使人百餘復稱南海道細川髙