Page:Sibu Congkan Sanbian181-顧炎武-天下郡國利病書-50-49.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


原編苐四冊

 蘇上

  第一葉

注一  門六西北曰閶門西南曰胥門南曰盤門東南曰葑門東北曰

 婁門北曰齊門五門各有水關唯胥門不設

注二 左千户所營在葑門内右千户所營在閶門内中千户所營在

 盤胥二門内前千户所營在婁齊二門内後千户所分立為嘉興守

 禦千户所

注三 舊有胥門遞運所萬曆九年

  第三葉

注四 吴縣志作曺㣧儒湖防論

  第九葉