Page:Sibu Congkan Sanbian182-顧炎武-天下郡國利病書-50-50.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  秋七月提學御史城固張鳳翮覆試科舉先生取遺才二等

 十三年庚辰二十八歲

 夏四月邑中修葺文廟先生與葉秀才 車譜 崑新志文苑傳葉奕荃字元

 暉一字水修國華長子事繼母陳以孝稱以諸生入太學工詩古文詞師事劉宗周徐石麒陳龍正講求性命之學尤究

 心邑政利弊性剛直好義不能容人過乙酉夏以父榷杭州關遇國變奕荃戴星往省時掲竿四起還至嘉善爲亂民所

 戕覓其屍不得以衣冠葬之歸秀才 車譜 崑新志𨼆逸傳歸莊字元恭昌世子爲諸生博涉羣書落紙

 數千言不止性嗜酒攜酒應院試且飲且書日未晡成七義分隸篆眞草書五經文字御史亓煒怪而黜之惜其才旋復

 順治乙酉六月縣丞閻茂才攝令事下薙髪令士民不從譟於縣縶茂才莊白衆殺之遂嬰城守事定後新令究前事

 莊亡命薙髮僧裝稱普明頭陀隱居鄕僻後乃廬金滻港先墓側生平最善顧炎武以博雅獨行相推許而俱不譜於俗

 里中有歸奇顧怪之目詩古文墨竹無不工尤善書壯歳所作行草直逼兩晉以酒至者長箋短幅揮灑不倦往來江淮

 浙水間輒奉先像以行遇令節諱日採藻束芻以祭晩年校正曾祖震川文集付梓傳世折衷諸名家持擇頗精卒年六