Page:Sibu Congkan Sanbian182-顧炎武-天下郡國利病書-50-50.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  人少時遇松仙授以道法遂能前知言皆奇中瞿公稼軒深器之乙酉偕往廣西巡撫任庚寅冬王師下桂林瞿公不屈

  被難碩甫哭於定南王孔有德軍前請歛其屍凡四日夜欲繼以死始得請並殮同殉難諸公一時義聲動三軍瞿公孤

  孫爲軍中刼去勒財物碩甫時以醫術游於孔王及巡撫王一品之間力爭脫之終護其喪歸葬虞山

 七年庚寅三十八歲

  春正月五日韓氏生林元命名詒穀 怨家有欲陷先生者

  乃變衣冠作商賈游金壇登顧龍山觀明太祖御製詞石刻

  吳譜 顧龍山在金壇縣南五里山脈自茅山迴龍顧祖故名元末丁酉十一月明祖東征時駐蹕於此御製題壁詞云

  望東南隱隱神壇獨跨征車信步登山煙寺迂迂雲林鬱鬱風竹珊珊塵不染浮生九寰客中有僧舍三間他日偸閒花

  鳥娱情山水相看

  至鎭江登北固樓 往嘉興參用張譜

  ︹詩集︺金壇縣南五里顧龍山有高皇帝御題詞一闋一首