Page:Sibu Congkan Sanbian182-顧炎武-天下郡國利病書-50-50.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹詩集︺路舍人家見隆武四年歷呉車二譜作東武四先歷一首元譜舍人父

 文貞公在閩時特精製新歷 徐遯庵詩注引東南紀略十月鄭成功從大學士路振飛曾櫻議頒明年隆武四乍大統

 厤 彥案徐譜於順治三年丙戌書云唐王將入贛州鄭芝龍使軍民遮留不得行乃駐延平十月明兩江總督丁魁楚

 廣西巡撫瞿式耜立桂王由榔於肇慶以明年爲永歷元年十一月王師下建寧延平等府唐王走汀州執而殺之明大

 學士蘇觀生又立唐王弟聿𨮁於廣州改元紹武十二月王師下廣州殺聿𨮁又於十年癸巳三月書魯王去監國號不

 知所終則明之遺裔惟有殆哉岌岌之桂王由榔未亡矣宜先生見隆武四年厤洒涕以賦詩也厥後譜中絕不書三藩

 事先生故宮禾黍之悲亦惟發之於謁陵而已矣自此一意著述無復張子房之壯志而爲王厚齋之深潛矣誦古隱士

 二首其寄託可想也再謁孝陵一首恭謁高皇帝御容於靈谷寺一首

 贈朱監紀四輔一首自注寶應人 徐遯庵注云寶應縣志朱四輔字監紀少負異才於書多涉獵

 尤諳經濟喜交海內悲歌慷慨之士著有鐵輪集 朱彬白田風雅鐵楞少禀異資讀書五行俱下有用世志鼎革後棄

 諸生游四方詩文不自愛惜隨手散佚祇有淮陽治水或問一卷行世監紀示遊粤詩一首