Page:Sibu Congkan Sanbian184-楊衒之-洛陽伽藍記-2-2.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


 曵鎻而走帝大笑普泰元年廣陵王即位

 詔曰禽獸囚之則違其性宜放還山林獅

 子亦令送歸本國送獅子胡以波斯道逺

 不可送達遂在路殺獅子而返有司糺劾罪

 以違㫖論廣陵王曰豈以獅子而罪人也遂

 赦之

菩提寺西域胡人所立也在慕義里沙門達多

 發塜取甎得一人以進時太后與明帝在華

 林都堂以為妖異謂黄門侍郎徐紇曰上古