Page:Sibu Congkan Sanbian200-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-3.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


奬擢監察御史掌制誥甞出爲資州剌史

   麴信陵集一卷

右唐麴信陵貞元元年進士爲舒州望江令卒

   楊巨濟詩一卷

右唐楊巨濟字景山貞元五年進士爲張弘靖從事

太常博士禮部貟外郎

   歐陽詹集十卷

右唐歐陽詹行周也泉州人貞元八年進士終國子

四門助教初閩人不肯北宦及常衮爲觀察使興學

勸仕第進士自詹始與韓愈李絳聮第皆天下選時