Page:Sibu Congkan Sanbian200-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-3.djvu/136

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


開元二十五年也栁作天寳時悞按此碣殊踈略舊

唐書紀牛仙客傳玄宗實録皆載子諒彈牛仙客杖

流瀼州死藍田

   劉禹錫夢得集三十卷外集十卷

右唐劉禹錫夢得也中山人貞元九年進士登博學

宏詞科貶朗州司馬元和十年召還欲任南省郎作

玄都觀看花詩譏忿當路出爲播州刺史裴杜以母

老爲請得易連州入爲主客郎中復作游玄都詩以

詆權近俄分司東都遷賔客㑹昌時加檢校禮部尚

書卒禹錫少工文章恃才而廢老年寡所合乃以文