Page:Sibu Congkan Sanbian200-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-3.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


右皇朝冦宗奭編以本草二部著撰之人或執用巳

私失於商榷併行諸家之說參之事實覈其情理證

其誤脫以成其書

   天元玉䇿三十卷

右啓元子撰即唐王砅也書推五運六氣之變

   産寳二卷

右僞蜀昝殷撰輯産乳備驗方藥三百七十八首

   銅人腧宂(⿱宀儿)鍼灸圖三卷

右皇朝王惟德撰 仁宗嘗詔惟德考次鍼灸之法

鑄銅人爲式分腑臓十二經旁注俞宂(⿱宀儿)所㑹刻題其