Page:Sibu Congkan Sanbian201-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-4.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
此頁尚未校對


   李郢端公詩一卷

右唐李郢楚望也大中十年進士詩調清麗居餘杭

踈於馳競為藩鎮從事兼侍御史

   鄭嵎津陽門詩一卷

右唐鄭嵎字賓光大中五年進士津陽即華清宫之

外闕為詩百韻紀明皇時事自有序云

   劉滄詩一卷

右唐劉滄字温靈大中八年進士詩頗清麗句法絶

類趙嘏

   孫樵經緯集三卷