Page:Sibu Congkan Sanbian201-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-4.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


馬卒後詔許歸塟公安縣民擁道設祭立竹焚紙竹

無根株踰月皆自生民即其地立祠名其竹曰㓂公

竹 仁宗時贈中書令謚忠愍嘗封萊國公初篤學

喜属文尤長詩什多得警句在相位論議忠直不顧

身謀𬽦邪媒蘖既以謫死或又謗之云在相位時與

張齊賢相傾朱能謂天書降乾祐準知而不言曾鞏

明其不然曰準審如是丁謂拂湏固足以恱之集有

范雍叙共二百四十首野水無人渡及江南春二首

皆在獨到海只十里之詩已亡其全篇矣

   王元之小畜集三十卷