Page:Sibu Congkan Sanbian203-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-6.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


起居舎人以大水章䟽罷黜靖康初為右丞親征行

營使俄知樞密院河東北宣撫使罷知楊州提舉洞

霄宫責授昭化節度副使建昌軍安置 髙宗即位

召拜右僕射凢七十五日而罷後贈少師謚忠定奏

議中 欽宗批荅為多集有陳俊卿序朱文公後序

   浮溪先生文集六十卷猥槀外集一卷

   龍溪先生文集六十卷

右汪藻字彥章之文也讀書志止載注彥章集十卷

希弁所藏浮溪龍溪兩本卷秩皆六十卷藻徳興人

崇寧二年進士建炎中為中書舎人權直院紹興中