Page:Sibu Congkan Sanbian204-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-7.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   唐憲宗實録四十卷

右唐路隋等撰起即位盡元和十五年初穆宗長慶

二年詔監修國史杜元頴與史官韋處厚路隋沈傳

師鄭澣宇文籍等修元和實録未及成書大和四年

隋與蘇景裔陳夷行李漢蔣係續成上之綂例取捨

皆出處厚焉

   唐穆宗實録二十卷

右唐路隋等撰起即位盡長慶四年案文宗實録大

和四年隋與蘇景裔等上憲宗實録後有王彥威楊

漢公蘇滌裴休並為史官云