Page:Sibu Congkan Sanbian206-洪適-隸釋-8-1.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


詣大聖陳上古之禮舞先王之樂鞀磬祝圄五音

之儀莫不盡備敷列技蓺以榮大聖延熹十年

春二月陽氣浸隂始𩁹来享杞羣神仰瞻雲漢孟

府君奉宣詔書行縣到成陽将辭帝堯行禮未周則

景雲四集翔風膏雨即時大降嘉澍SKchar沾利茂萬物

隂陽和恊百姓頼福是時闕二欣然恱諸産繁殖

倉瘐充塞孟府君𭰹惟應效之經典知聖堯精靈

與天通神脩壂地石闟二昭配帝

圖象䂓柜五闕二畫上下相承無所遺失𨸲工旌宻