Page:Sibu Congkan Sanbian207-洪適-隸釋-8-2.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朙次弟字次卿次弟字聖公次弟字稚卿次弟字SKchar

卿次弟字少都比材宗六父也世信一子相承季𨹧

文卿孝公比虗一父别其高祖與材高祖父親兄

弟孫氏宗族别諩紀也

 右孫叔敖碑隂此隂與前碑皆延熹三年五月所

 作前云臨縣一載此云視事一紀蓋以一紀爲一

 年爾叚光宦君子之郷懷良輔之美訪問耆舊博

 求遺苖卜擇令日興廟植碑招集諸孫倡樂高㑹

 又以其雲來長㓜之序仕學生産之實刻于碑之