Page:Sibu Congkan Sanbian210-洪適-隸釋-8-5.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 至甚異其文有増損者其字亦有假借及用古者

 有字異而訓不逺若置其杖賈之㢤者漢人作文

 不避國諱威宗諱志順帝諱保石經皆臨文不易

 樊毅碑命守斯邦劉熊碑来臻我邦之類未甞為

 髙帝諱也此碑邦君為兩君之好何必去父母之

 邦尚書安定厥邦皆書邦作國疑漢儒所傳如此

 非獨逺避此諱也水經云光和六年立石於太學

 其上悉刻蔡邕名魏正始中又刻古篆隷三字石

 經蓋諸儒受詔在熹平而碑成則光和年也隋志