Page:Sibu Congkan Sanbian210-洪適-隸釋-8-5.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


左都字SKchar和兼SKchar胡㤙真道史胡SKchar

陳景玄䧺䓁實千九百八十其二百

宅奴婢財物及臺爲妻無⿺辶商嗣祖傳婢

臺祖餘財物𠩄得未知財事爲領

精魂未SKchar而有怨春秋之義五讓爲首兼

 右鄭子真宅舎殘碑所存其上十數字餘石碎矣

 首云所居宅舎一區直百萬繼云故鄭子真地中

 起舎一區七萬凡宅舍十有二區其次有辭語有

 嵗月云平四年上存四㸃必熹平也官吏有郎中