Page:Sibu Congkan Sanbian211-洪適-隸釋-8-6.djvu/123

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


今檢邕集無此文皆不可知也

    中常侍費亭侯曹騰碑

右中常侍費亭侯曹騰碑文字磨滅其粗可見者云

建和元年七月廿二日己巳皇帝若曰其遣費亭

侯之國其餘不可識也建和桓帝即位之元年也後

三十七年獻帝中平元年騰養子操始為騎都尉擊

黄巾矣治平元年六月十日書

    桂陽周府君碑

右桂陽周府君碑按韶州圖經云後漢桂陽太守周