Page:Sibu Congkan Sanbian211-洪適-隸釋-8-6.djvu/159

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


在寛子松之碑隂也寛以漢中平二年卒至唐咸亨

元年其裔孫胡城公爽以碑嵗久皆仆于野為再立

之并記其世序嗚呼前世士大夫世家著之譜牒故

自中平至咸亨四百餘年而爽能知其世次如此之

詳也盖自黄帝以來子孫分國受姓歴堯舜三代數

千嵗間詩書所記皆有次序豈非譜繫源流傳之百

世而不絶歟此古人所以為重也不然則士生於世

皆莫自知其所出而昧其世德逺近其所以異於禽

獸者僅能識其父祖耳其可忽哉唐世譜牒尤備士