Page:Sibu Congkan Sanbian230-王應麟-困學記聞-6-6.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 復與之戰破之必矣漢王從其計出軍宛葉間此即轅生也

 轅與𡊮同

漢華山廟碑武帝立宫曰集靈殿曰存僊門曰望僊歐陽公云

 集靈宫他書皆不見惟見此碑按漢地理志亰兆華隂縣太

 華山在南有祠集靈宫武帝起公偶未之攷耳

容齋五筆石尤風引陳子昻戴叔倫司空文眀詩意其爲打頭

 逆風也李義山詩作石郵来風貯石郵楊文公詩亦作郵石郵風悪客心

 

古者有常心曰士無常心曰民為己曰君子儒爲人曰小人儒

 善利之間而舜蹠分焉服言行而堯桀異焉仁義之心存與

 不存而人禽别焉懔乎其可懼也夫尚志謂之士行已有耻