Page:Sibu Congkan Sanbian230-王應麟-困學記聞-6-6.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


戎被𩬊以祭君子巳憂其戎漢之君志荒而妖夢是踐吾民

始夷乎言祝乎首以爲好此五胡耶律之先驅也朱黼曰三

代以上不過曰天而止春秋以来一變而爲諸侯之盟詛再

變而爲燕秦之僊怪三變而爲文景之黄老四變而爲巫蠱

 五變而爲災祥六變而爲符䜟人心泛然無𠩄厎止而後西

方異說乗其虗而誘惑之

晉語西方之書有之曰懐與安實疚大事注詩云西方之人謂

 周也愚謂西方之書盖周志之𩔖列子仲尼篇西方之人有

 聖者李知幾謂意其說佛也皇王大紀論曰當周昭王時西

 方有傑戎窮幻駕空說通暦云孝王元年佛入𣵀槃唐六典

 注謂釋迦生當周莊王九年魯莊公七年說不同