Page:Sibu Congkan Sanbian230-王應麟-困學記聞-6-6.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


韓栁並稱而道不同韓作師說而栁不肯爲師韓闢佛而栁謂

佛與聖人合韓謂史有人禍天刑而栁謂刑禍非𠩄恐栁以封禅

 為非而韓以封泰山鏤王牒勸憲宗

栁文多有非子厚之文者馬退山茅亭記見扵獨孤及集百官

 請復尊號表六首皆崔元翰作貞元五年厚方十七𡻕爲裴令公舉裴

 冕表邵說冕大暦四年薨八年子厚始生請聴政第三表文苑英華乃林

逢第四表云兩河之冦盜雖除百姓之瘡痍未合乃穆宗敬

宗時事代裴行立謝移鎮表行立移鎮在後亦他人之文栁

 州謝上表其一乃李吉甫郴州謝上表也舜禹之事謗譽咸

宜三篇晏元獻云恐是博士韋籌作愈膏肓疾賦晏公亦云

膚淺不𩔖栁文宋景文公謂集外文一卷其中多後人妄取