Page:Sibu Congkan Sanbian231-張邦基-墨荘漫錄-3-1.djvu/55

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


水晶杯也水晶杯明仲珍惜物非佳客不出故

芸叟戯云

夀春村農暁耕於野每見青雀五枚翔集桑上

毛羽紺翠天明即見心頗異之一日偶拈石擊

之正中其一隕地視之乃青銅雀已折矣因於

其下𣃁之不𢾗尺得銅香爐盖上一雀四足而

闕其一矣後為方㑹給事家所得工製簡檏亦

無他異

魏㤗道輔自號臨漢𨼆居著東軒雜録續録訂