Page:Sibu Congkan Sanbian231-張邦基-墨荘漫錄-3-1.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


隂與世宴息而嘗以矢來無郷問人少有䏻說

者後因𮗚韓非子有云矢來有郷郷方也有來從之方

積鐡以備一郷謂聚鉄於身以備一䖏即甲之不全者矢來無郷

則鐡室以盡備之謂甲之不全者自首至足無不有鉄故曰鉄室備之

則體無傷故彼以盡備之不傷此以盡之無姦

言君亦當盡備於臣皆所防疑則姦絶也山谷用事僻逺此㸃

格也不知者豈知其工云

王逄原作假山詩云鯨牙鯤鬛相磨捽巨靈戯

撮天凹突舊山風老狂雲根重湖凍脫秋波骨