Page:Sibu Congkan Sanbian231-張邦基-墨荘漫錄-3-1.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


至是開之水味不變與他水異也寺僧法皥

北京壓沙寺梨謂之御園其栽接之故先植棠

梨本與𬃷木相近以鵝梨條接于梨木上候始

生枝條又於𬃷木大枝上鑿一竅度接活梨條

扵其中不一二年即生乃砍去𬃷之上枝又断

棠梨下𠏉根脉即梨條巳接於𬃷本矣結實所

以甘而美者以此頃又見北人云以胡桃條接

於栁木易活而速實

章聖時煉丹一爐在翰林司金丹閤日供炭五