Page:Sibu Congkan Sanbian244-李昉-太平御覽-136-011.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


於此隋焬帝大業四年經此幸汾陽改名深谷嶺

十二州志云晉陽有羊腸蟠曲在其西北九十里也

又隋國經曰失山去萬谷根山二十里頭上有石墟魏太

武避暑之所羊腸坂在焉

     郡山

後魏興國土地記曰太原郡山有石室方丈四尺四壁有

篆字人莫之識

     嬰山

隋圖經曰嬰山爲并州之主

     牢山

又曰牢山在太原縣東北

後魏書劉聦遣子粲襲據晉陽猗廬救之遂獵于受陽年

山陽閱皮肉山爲之赤也