Page:Sibu Congkan Sanbian247-李昉-太平御覽-136-014.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


河中鹽池生瑞鹽實土德之上瑞上以秋霖稍多水潦爲

患不冝生瑞命鎭馳馹檢行之鎭奏與滉同仍上表賀請

宣付史館并請置神祠錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)其號寳應靈慶池

又曰文宗用鄭注言即命左右神䇿軍差人淘曲江昆明

二池仍許公卿士大夫之家於江頭立亭舘以時追賞

遁甲開山圖榮氏解曰降北有陽石山中有神龍池黄帝

時遣雲陽先生養龍於此帝王歷代養龍之處國有水旱

不時祀池請雨

晉宫閣名曰靈芝池廣長百五十歩深二丈上有連樓飛

觀四岀閣道釣臺中有鳴鶴舟指南舟

𡊮山松冝都記曰佷山縣東六十里有山名下魚城四面

絶崖唯兩道可上皆峻嶮山上周廻可二十里有林池水

民田種於山上昔永嘉亂土人登此避賊賊守之經年食