Page:Sibu Congkan Sanbian248-李昉-太平御覽-136-015.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


加土其上縁淮百里内岡陵木石無巨細必盡負擔者肩

背穿夏日疾疫死者相枕蠅䖟晝合是冬又寒甚淮泗盡

凍士死者十七八至十五年四月堰乃成其長九里下闊

百四十丈上廣四十五尺髙二十丈軍人安堵列居于上

其水清㓗俯視居人墳墓了然皆在其下其壽陽戍因移

置八公山上夾淮數百里皆水之所淹人謂絢曰四瀆天

所以節宣其氣不可乆塞旣而昏霧霧解而堰决殺萬人

其聲(⿱艹石)雷聞三百里水中恠物隨流而下或人頭魚身龍

形鳥首殊𩔖詭狀不可勝名今號其處爲荆山堰今渦口

東岸是

後周書曰賀蘭祥太祖以涇渭漑灌之處渠堰廢毀乃命

祥修造冨平堰開渠引水東注於洛功用旣畢民𫉬其利

唐書張守珪爲都督𤓰州也地多沙磧不冝稼穡毎年少