Page:Sibu Congkan Sanbian251-李昉-太平御覽-136-018.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


復徴諸王子閉門發兵中黄門孫程等十九人共討賊臣

以迎濟隂王於徳陽殿西鍾下即皇帝位漢安元年八月

遣侍中杜喬光禄大夫周舉等八人分行州郡頒宣風化

舉實臧否建康元年八月帝崩于玉堂前殿在位十九年

時年三十遺詔無起寢廟衣以故服珠玉玩好皆不得下

務爲節約葬憲陵廟曰敬宗

續漢書曰帝爲太子四歳避疾當阿母王聖弟新治乳母

王男厨監邴𠮷以爲犯𡈽忌不可御與江京樊豐及聖二

女永等相是非聖永誣譛男𠮷皆物故太子思戀男等數

爲之歎息聖永懼有後害遂與京豐等共構太子坐廢爲

     孝冲皇帝

東觀漢記曰孝冲皇帝諱炳順帝之少子也年三歳是時