Page:Sibu Congkan Sanbian251-李昉-太平御覽-136-018.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


史記本紀曰考武皇帝漢書音義曰諱撤也孝景帝中子也母曰王

太后孝景四年以皇子爲膠東王七年栗太子廢爲臨江

王以膠東王爲太子孝景十六年崩太子即位爲孝武皇

漢書武帝紀曰後三年正月景帝崩甲子太子即位元朔

四年冬行幸甘泉元狩元年冬十月行幸雍祠五畤獲白

麟乃作白麟之歌元鼎四年冬十月行自夏陽東幸汾隂

十一月甲子后𡈽祠于汾隂睢之上⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇林曰睢音雖如淳曰睢者河之東岸也

元封元年應劭曰始封太山故政年也行自雲陽北歷上郡西河五原

出長城山登單于臺至于朔方臨北河勒兵十八萬𮪍旌旗

徑千餘里威震匈奴還祠黄帝于橋山乃歸甘泉遂東廵

於海上夏四月上還登封太山王者功成治定告成功於天封岱宗也助天髙也刻

石記號有金䇿石函金𭰖玉檢之封焉降明堂案郊祠志曰𥘉天子封太山太山東北趾古時有明堂也