Page:Sibu Congkan Sanbian252-李昉-太平御覽-136-019.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


涕左右皆歔欷及濟河張方帥騎三千以陽燧青蓋車奉

迎方拜謁帝躬止之辛巳大赦賞從者有差冬十一月乙

未方請帝謁陵因刧帝幸長安以所乗車入殿中帝馳避後

園竹中方逼帝升車左右中黄門鼔吹十二人歩從唯中書

監虜志侍側方以帝幸其壘帝令具載宫人寳物軍人因略

妻後宫分爭府藏魏𣈆巳來所積之物掃地無遺矣行次

新安寒甚帝墮馬傷足尚書髙光奉進靣衣帝嘉之河間

王顒帥官屬歩𮪍三萬迎于灞上顒前拜帝下車止之以征

西府爲宫唯僕射荀藩司𨽻劉暾也昆太常鄭球河南尹

周馥音服與其遺官在洛陽爲留臺承制行事號爲東

西臺焉景午留臺大赦改元復爲永安辛丑復皇后羊氏

李雄僣號成都王劉元海僣號漢王十二月丁亥詔曰天

禍𣈆邦家嗣莫繼成都王頴自在儲貳政績虧損四海失