Page:Sibu Congkan Sanbian253-李昉-太平御覽-136-020.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


太平御覽卷第一百二

  皇王部二十七

   後魏太宗明元皇帝丗祖太武皇帝

   髙宗文成皇帝

     太宗明元皇帝

後魏書曰太宗明元皇帝諱嗣太祖道武皇帝之長子母

曰劉貴人登國七年生雲中宫太祖晚有男聞而大恱乃

大赦天下帝明叡寛毅非禮不動太祖甚竒之天興六年

封曰齊王加車𮪍大將軍拜相國𥘉帝母旣賜死太祖乃

召帝告曰昔漢武帝將立其子而殺其母不令婦人預國

政使外家爲亂汝當繼統故吾逺同漢武爲長乆之計帝

素純孝哀泣不能自勝太祖怒之帝還宫哀不自止日夜

號泣太祖知又召之帝欲入左右諌曰孝子事父小杖則受