Page:Sibu Congkan Sanbian253-李昉-太平御覽-136-020.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


后進司徒長孫嵩爵爲北平王司空奚斤爲冝城王藍田

公長孫翰爲平陽王其餘普增爵位各有差始光元年

四月東廵幸大寗二年三月尊保母竇氏曰保太后營故

東宫爲萬壽宫起永安安樂二殿臨望觀九華堂𥘉造新

字千餘詔曰昔帝軒刱制造物乃命倉頡因鳥獸之跡以

立文字繼歷乆逺傳習多失其真今制定文字丗所用者

頒下逺近永爲揩拭是年赫連屈丐死子昌僣立三年春

二月起太學於城東祠孔子以顔淵配十有一月帝率輕

𮪍二萬襲赫連昌至其城下徙萬餘家而還十有二月武

都氐王楊𤣥及沮渠蒙遜等皆遣使内附四年春赫連昌

遣其弟平原公定率衆二萬向長安帝聞之乃遣就隂山

伐木大造攻具二月車駕還宫三月遣髙源王禮鎮長安

詔執金吾桓貸造橋於君子津五月車駕西討赫連昌濟