Page:Sibu Congkan Sanbian253-李昉-太平御覽-136-020.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


中尚書右僕射中興二年夏四月安定王自以踈逺未允

四海之心請遜大位齊獻武王髙歡與百竂㑹謂僉謂髙

祖不可無後乃共奉王即帝位於東郭之外自來陽雲龍

門御太極前殿群臣朝賀禮畢升閶闔門大赦天下改中

興二年爲太昌元年帝以丗昜除復齊獻武王爲大丞相

大將軍還鄴車駕餞別於乾脯山殺大司馬汝南王恱大

赦天下改太昌爲永興以同太宗時號㝷改爲永熈二年

春正月車駕幸崧髙石窟靈巖寺十二月車駕狩於嵩陽

遂幸温湯車駕還宫三年春二月壬子大赦壬午封左衛

將軍元斌之爲頴川王夏四月癸SKchar2日有蝕之五月丙戌

直勲府庶子箱別六百人𮪍官箱別二百人閤内部曲數

千人帝内圖髙歡乃以斛斯椿爲領軍使興王思玫等統

之以爲心膂軍謀朝政咸决於椿分置督將及河南關西