Page:Sibu Congkan Sanbian253-李昉-太平御覽-136-020.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


歳遂入長安以雍州公廨爲宫大赦甲寅髙歡推司徒清

河王亶爲大司馬承制惣萬機居尚書省歡追車駕至潼

𨵿九月巳酉歡東還洛陽帝親督衆攻潼𨵿斬其行臺華

長瑜冬十月髙歡推清河王亶子善見爲主徙都鄴是爲

東魏魏於此始分爲二十二月帝崩時年二十五謚曰孝

武葬雲陵

    文皇帝

後魏書曰文皇帝諱寳炬孝文皇帝之孫京兆王愉之子

也母曰楊氏帝正始𥘉坐父愉罪兄弟皆幽宗正寺及宣

武崩乃得雪正光中拜直閣將軍時胡太后嬖寵帝與明

帝謀誅之事泄免官武㤗中封劭縣侯永安三年進封南

陽王孝武即位拜太尉加侍中永熈二年進位太保開府

尚書令三年孝武與髙歡構難以帝中軍四面大都督及