Page:Sibu Congkan Sanbian254-李昉-太平御覽-136-021.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


馬徐敬業殺楊州長史陳敞之舉兵移檄天下左玉鈐衛

大將軍李孝逸討平之垂拱四年五月皇太后加尊號曰

聖母神皇秋七月大赦天下八月壬寅愽州刺史瑯瑘王

冲據愽州起兵命左金吾大將軍丘神勣爲行軍揔管討之

庚戍冲父豫州刺史越王貞又舉兵與冲相應九月命内史

岑長倩鳯閣侍郎張光輔左監門大將軍麴崇裕率兵討之

景寅斬貞及冲等𫝊首神都改姓爲虺氏曲赦愽州韓

王元嘉魯王靈夔元嘉子黄國公譔靈夔子左散𮪍常

侍范陽王藹霍王元䡄及子江都王緒故虢王元鳯子東

公融坐與貞通謀元嘉靈䕫自殺元䡄配流黔州譔

等伏誅改姓虺氏自是宗室諸王相繼誅死者殆將盡矣

其子孫年㓜者咸配流嶺外并誅其親黨數百餘家載𥘉

元年春正月神皇親享明堂大赦天下依周制建子月爲