Page:Sibu Congkan Sanbian255-李昉-太平御覽-136-022.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


侍郎翰林學士韋處厚爲中書侍郎同中書門下平章事

大和元年二月乙巳御丹鳯樓大赦改元六月詔元和長

慶中皆因用兵權以濟事所下制敕難以通行冝令尚書

省取元和巳來制敕參詳刪定訖送中書門下議定聞奏

甲戍以旱放繫囚七月李同捷除兖海不受詔結幽鎮謀叛

徐州王智興請全軍討之帝自撰集尚書中君臣事迹命

𦘕工圖冩於太液亭朝夕觀覽三年五月巳夘栢𦒿斬李

同捷於將陵滄景平丁亥御興安樓受滄州所獻俘九月

敕兩軍諸司内官不得着紗縠綾羅等衣服帝性儉素不

喜華侈駙馬韋處仁載夾羅巾帝謂之曰比慕卿門地清

素以之選尚如此巾服從他諸戚爲之唯卿非所冝也十

一月甲午帝親祀昊天上帝於南郊禮畢御丹鳯門大赦

禁止竒貢四方不得以雜様織成非常之物爲獻十二月