Page:Sibu Congkan Sanbian256-李昉-太平御覽-136-023.djvu/147

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


酒已至昏醉乗步輓車將超等遊于内至琨華堂東閤車

不得過纂親將竇川駱騰𠋣劒于壁推車過閤超取劒擊

纂纂下車擒超超刺纂洞𦙄奔于宣德堂將軍魏益入斬

纂首以徇隆旣簒位謚纂靈帝葬白石陵

     吕隆

崔鴻十六國春秋後凉録曰吕隆字永基光弟寳之子旣

殺纂遂僣即王位大赦改咸寧三年神鼎元年二月追

尊父寳爲文皇帝超有佐命之勲拜爲侍中都督中外諸

軍事輔國大將軍録尚書事封安定公二年秦遣鴻臚恒

敦拜隆征北大將軍河西諸軍事涼州牧建康公三年隆

以二凉之逼遣超賷珍寳請迎于秦遣尚書左僕射齊難

率歩𮪍四萬來迎隆率户一萬隨難東遷旣至長安秦以

隆爲散𮪍常侍尚書公如故超爲安定太守其後㘴與兆