Page:Sibu Congkan Sanbian257-李昉-太平御覽-136-024.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


赦改承光四年勝光元年進征南大將軍白蘭王吐谷

渾莫璝爲開府儀同三司河南王十月畋于隂磐登苛藍

山而望統萬城泣曰先帝以朕承大業者豈有今日之事

乎使天假朕年當與諸郷建王季之業俄而有群狐百數

鳴於定傍命射之無所獲定惡之曰此大不善咄咄天道

復何言三年八月魏軍來襲十月尅安定進攻平原十一

月定遂掠民五萬户西奔上邽四年河南王莫璝因戎狄

之衆東靣以争天下魏遣益州刺史没利延寧州刺史拾

虎率𮪍三萬來伐遂擒定送于魏勃勃𥘉號龍昇元年𡻕

在丁未至是𡻕在辛未二十五載也