Page:Sibu Congkan Sanbian258-李昉-太平御覽-136-025.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


入東宫有寵眞君元年生髙宗丗祖末年薨髙宗即位追

尊號謚葬於雲中金陵是時髙宗乳母常氏夲遼西人太

延中以事入宫丗祖選乳髙宗慈和履順有劬勞保護之

功髙宗即位爲保太后尋尊爲皇太后謁於郊廟和平元年

崩謚曰昭葬於廣𡩋磨笄山俗謂之鳴雞山太后遺志也

     文成馮皇后

後魏書曰文成文明皇后馮氏父㓪秦雍二州刺史西郡

公母樂浪王氏生后於長安有神光之異㓪㘴事誅后遂

入宫丗祖昭儀后之姑也雅有母德撫飬教訓年十四髙

宗踐極以選爲貴人後立爲皇后髙宗崩故事國有大䘮

三日之後御服器物一以燒焚百官及中宫號泣而臨之

后悲呌自投火中左右救之良乆乃⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇顯祖即位尊后爲

皇太后丞相乙渾謀逆顯祖年十三居于諒闇太后宻定