Page:Sibu Congkan Sanbian258-李昉-太平御覽-136-025.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


后使人謂髙祖曰大事巳然𮪍獸之勢必不得下勉之髙

祖受禪立爲皇后性尤妬忌上亦每事唯后言是用后見

諸王及朝士有妾孕者必勸上斥之時皇太子多内寵妃

元氏𭧂薨后意太子愛妾雲氏害之由是風上竟廢太子

立晉王廣皆后之謀也仁壽二年八月甲子月暈四重巳

巳太白犯軒轅其夜后崩於永安宮時年五十葬於太陵

     宣華夫人

隋書宣華夫人陳宣帝之女也性聦慧姿貌無雙及陳滅

配掖庭後選入宫爲嬪時獨孤皇后性妬後宫罕得進御

唯陳氏有寵晉王廣之在藩也隂有奪宗之計陳氏皇太

子廢立之際頗有力焉及文獻皇后崩進位爲貴人專房

擅寵主斷内事六宫莫與爲比及上大漸遺詔拜爲宣華

夫人焬帝嗣位之後出居仙都宫尋召入歳餘而終時年