Page:Sibu Congkan Sanbian258-李昉-太平御覽-136-025.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而問知其戚夫人廼大哭因病歳餘不能起使人請太后

曰此非人所爲臣爲太后子終不能復治天下以此日飲

爲滛樂不聽政七年而崩立孝惠後宫子爲帝太后臨朝

稱制后治天下八年病大禍而崩

     髙祖薄皇后

漢書曰髙祖薄SKchar文帝母也父呉人𥘿時與故魏王宗女

魏媪通生薄SKchar魏豹立爲王而魏媪内其女於魏宫許負

相薄SKchar當生天子曹參等虜魏王薄SKchar輸織室詔内後宫

𡻕餘不得幸始SKchar少時與管夫人趙子兒相愛約曰先貴

無相忘巳而管趙先幸漢王四年㘴河南城 靈臺此兩

羙人侍相與𥬇薄SKchar𥘉時約漢王問其故兩人俱以實告

漢王心悽然憐薄SKchar是日召欲幸之對曰昨暮夢龍據妾

胷上曰是貴徴也吾爲汝成之遂幸有娠𡻕中生文帝髙帝