Page:Sibu Congkan Sanbian259-李昉-太平御覽-136-026.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


二年與後主還朝后爲安城王妃髙宗即位立爲皇后后

美姿容身長七尺二寸手垂過SKchar初髙宗居郷里先娶呉

興錢氏女及即位拜爲貴妃甚有寵幸后傾心下之毎尚

方供奉之物其上者皆推於貴妃而巳御其次焉髙宗崩

始興王叔陵爲亂後主頼后與呉媪救而獲免後主即位

尊后爲皇太后宫曰弘範當此之時新失淮南之地隋師

臨江又國遭大喪後主病瘡不能聽政其誅叔陵供大行

喪事邊境防守及百司衆務雖假以後主之命實皆決之

於后後主瘡愈乃歸政焉陳亡入長安隋大業十一年薨于

東都時年八十三葬洛陽之芒山

     陳叔寳沈后

陳書曰後主沈皇后諱婺華儀同三司憲侯君之女

也母髙祖女㑹稽穆公主主早亡時后尚㓜而毀瘠過甚