Page:Sibu Congkan Sanbian259-李昉-太平御覽-136-026.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


暴卒

又曰孝和隂皇后聦慧敏逹有才能善史書永元二年

入掖庭爲貴人託以先后近屬故有寵

後漢書曰順烈梁后永建三年與姑俱入掖庭時年十三

太史卜兆得封房又筮得坤之比遂以爲貴人常時𬒳

御從容辭曰願陛下思雲雨之均澤識貫魚之次序使小

妾得免罪謗之累由是帝加敬焉

又曰桓思竇后延熹八年選入掖庭爲貴人其冬立爲皇

后而御見甚稀帝所寵唯采女田聖等永康元年冬帝寢

疾遂以聖等九女皆爲貴人

東觀漢記曰申貴人生孝穆皇帝趙夫人爲穆皇后匽夫

人生桓帝帝旣立追謚趙夫人爲穆皇后匽夫人爲愽

貴人和平元年桓帝詔曰愽園匽貴人履髙明之懿德咨