Page:Sibu Congkan Sanbian260-李昉-太平御覽-136-027.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


又曰憲宗章武皇帝順宗長子母王太后六七歳時德宗

抱置SKchar上問曰汝誰子在吾懷對曰是第三个天子德宗

異而怜之貞元四年封廣陵王順宗即位之年封𠕋爲皇

太子

又曰懿宗恭惠皇帝宣宗長子母曰元昭皇太后晁氏大

和七年生於藩邸封鄆王大中十三年宣遺詔立爲皇太

子姿貌瑰傑有異稠人藩邸時當重疾郭妃侍毉見黄龍

出入於卧內妃以告帝曰愼勿言

又曰僖宗恭定皇帝懿宗第五子母曰惠安皇后王氏𥘉

封普王懿宗大漸制曰朕守大噐之重居兆人之上日愼

一日如履如臨旰𣅳勞懷寢興思治渉道猶淺道化未孚

而攝養乖方寒暑成厲實有慮於闕政且無暇而怡神考

兹舊章謀于卿士思闡鴻業式建皇儲第五男普王孝敬