Page:Sibu Congkan Sanbian261-李昉-太平御覽-136-028.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


帝於此營建𥘉謂之東京有詣闕言事者稱一帝二京事

非稽古乃改爲東都爲王充所據充平改爲洛州惣管府

㝷又置陜東大行臺武德九年復爲洛州都督府貞觀六

年改爲東都舊宮爲洛陽宮明慶元年復爲東都武太后

虢爲神都神龍元年復舊又改爲河南府洛水貫都有河

漢之象𥘉隋焬帝登北邙觀伊闕頋曰此龍門耶自古何

爲不建都於此僕射⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇威對曰自古非不知以俟陛下帝

大恱然其地北據山麓南望天闕水木滋茂川源形勝自

古都邑莫有比也

又曰太宗車駕始幸洛陽宫唯因舊宫無所改製終於貞

觀永徽之間荒蕪虚耗置都之後方漸修𥙷龍朔中詔司

農少卿韋機更繕造髙宗常謂機曰兩京朕東西二宅來

去不𢘆卿冝善思修建始作上陽等宮至武太后遂定都